De Horst

De Horst is eigendom van en wordt geëxploreerd door de Vereniging Dorpshuis Horssen. Deze vereniging heeft als leden nagenoeg alle verenigingen uit Horssen. Conform de statuten heeft de Vereniging als doel:

Het instandhouden, exploiteren en zonodig (her)oprichten van een gebouw in Horssen ten behoeve van het verenigingsleven en de inwoners van Horssen en omgeving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Naast het bieden van onderdak aan  de verenigingen van Horssen biedt het Dorpshuis ruimte voor sociale en culturele activiteiten binnen onze gemeenschap. Voor privé-personen en zakelijke klanten bieden we een aantrekkelijke ruimte om evenementen, cursussen, etc. te organiseren (zie de pagina Evenementen).

Op dit moment zijn bij de Vereniging Dorpshuis Horssen de volgende verenigingen, stichtingen en groepen aangesloten:

Akkoord 94 AZ 80
Basisschool De Octopus Buurtvereniging Kraaienpoel
Buurtvereniging Meulenrakkers Cantabilé
Carnavalsver. De Streupers Dorpslijst Horssen
EHBO Horssen FNB Bouw Midden Maas en Waal
Horssen Vocaal HSV ’t Goor
Jeugdkoor De Octaafjes KBO Horssen
Kenniscentrum Veehouderij KNHS Kring Rivierenland
Land. Rijvereniging Roviënna Muzadape
Muziekvereniging Excelsior Nationale Vereniging De Zonnebloem
Nederlandse Hervormde Vrouwengroep Ponyclub Roviënna
Popkoor Continue Protestantse Gemeente Horssen
RK Kerkbestuur RK Zangkoor
S.V. Olympia Sint Nikolaascomité
SJAH Slagwerkgroep Excelsior
Splash Stichting ’t Riem
Stichting Behoud Horssense Bos Stichting de Klep
Stichting Dierenpark Horssen Stichting Kindervakantieweken
Stichting Op Maat Stichting Peuterspeelzaal De Bengelenbak
Stichting Spom Stichting Voormekaar
Tennisvereniging Horssen Toneelgroep Horssen
Volleybalvereniging Atalante Zanggroep In Petto
ZLTO

Jaarverslag 2015 dorpshuis De Horst