Algemene ledenvergadering (ALV) dorpshuis de Horst 2020

In november van ieder jaar legt het bestuur van het dorpshuis verantwoording af aan de leden verenigingen over het gevoerde beleid en de daarbij behorende financiën.

Vanwege de maatregelen tegen het Covid-19 virus heeft zij ervoor gekozen dit jaar de ALV schriftelijk te houden. Dat wil zeggen dat de lid zijnde verenigingen van dorpshuis de Horst binnenkort een brief krijgen. Daarbij zitten alle stukken die normaal tijdens de jaarvergadering zouden worden besproken. In de brief wordt om een reactie gevraagd van de betreffende vereniging. Er staan contactpersonen vermeld mochten er vragen zijn over de stukken. Het bestuur van het dorpshuis hoopt alle leden zo goed te informeren, zodat de verantwoording van het jaar 2019 kan worden afgerond.