Buurt AED bij ingang de Horst

In samenwerking met Fysiotherapie Maas en Waal in Horssen is er een buurt AED geplaatst bij de ingang van ons dorpshuis. Deze buurt AED hangt buiten in de openbare ruimte en is bij nood voor iedere burgerhulpverlener te gebruiken.

Wat is een buurt AED?

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Een buurt AED is aangemeld bij Hartslagnu en kan gebruikt worden door burgerhulpverleners die in de buurt van een slachtoffer zijn. Zij ontvangen automatisch een alarmoproep en kunnen de reanimatie met de AED opstarten.

Voor meer informatie over de AED en de buurt AED zie de websites van de Hartstichting en Hartslagnu.