Najaars Ledenvergadering 23 november a.s. dorpshuis de Horst

Op woensdag 23 november houdt het bestuur van dorpshuis de Horst de Najaars Ledenvergadering.

De vergadering start om 20.30 uur in het dorpshuis. Alle verenigingen en leden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen.